DOCURIDE je dvoudenní odborná konference zaměřená na oblast Enterprise Content Management, která se koná vždy na podzim v Jihlavě. Má již svou zavedenou tradici a patří mezi největší konference svého druhu v České republice.

Cílem konference je snaha reagovat na aktuální témata a trendy v oblasti práce s elektronickými dokumenty. V rámci programu se zaměřujeme na odborný výklad platné legislativy týkající se elektronické archivace a autenticity digitálních dokumentů, prezentaci přístupů a konkrétních řešení v různých oblastech práce s dokumenty a informacemi a v neposlední řadě na výměnu zkušeností s ostatními manažery.

HLAVNÍ TÉMATA PRO ROK 2014

Legislativa v ČR, SR a EU při práci s elektronickými dokumenty

Novinky chystané v rámci Evropské unie "eIDAS 1. 1. 2015" týkající se nás všech, přeshraniční styk, bezpečnost elektronických dokumentů a komunikace, formát ISDOC, elektronické podpisy, novinky v eGovernment v České republice i na Slovensku, dopady směrnic EU na zpracování daňových dokladů a jaké příležitosti z toho pro nás vyplývají.

Mezifiremní komunikace

Trendy v mezifiremní komunikaci (B2B) a představení řešení, která při vyšší míře zapojení elektronické formy výměny dat současně zvyšují komfort pro business uživatele a jejich možnosti aktivní kontroly nad dokumenty a daty.

BIG DATA ve smyslu, co vše se v rámci firemních dat děje

Možnosti zpracování velkého objemu dat v reálném čase a jejich revoluční dopad na nasazení informačních systémů aneb jak se ze „zpětného zrcátka“ může stát „periskop“.

PRŮBĚH KONFERENCE

Konference je dvoudenní, přednášky probíhají jak společně v hlavním sále, tak v oddělených sekcích dle témat, které si účastníci volí libovolně dle svého zájmu. Přednášky prvního dne probíhají od ranních do odpoledních hodin. Druhý den končí společným obědem.

Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina. Přednášky nejsou tlumočeny.

Na závěr prvního dne je naplánována společná večeře a zábavný společenský program, kde je možné se s účastníky blíže poznat a pokračovat ve výměně užitečných informací.

 

ÚČASTNICKÝ POPLATEK
 
Účastnický poplatek je ve výši 3 500 Kč na oba dny. V případě pouze jednodenní účasti činí poplatek za první den 2 000 Kč a za druhý den 1 500 Kč. Ubytování je na vlastní náklady účastníků.