Ing. Ondřej Felix, CSc.
 
Ing. Ondřej Felix, CSc. - Hlavní architekt e-governmentu na Ministerstvu vnitra ČR

Ondřej Felix patří mezi nejzkušenější IT odborníky v ČR. Vystudoval výpočetní techniku na ČVUT v Praze. Po studiích nastoupil do Federálního statistického úřadu, kde byl odpovědný za velké softwarové projekty. Po roce 1989 nastoupil do české pobočky britské počítačové firmy ICL, pak dva roky vedl firmu APP Systems a v roce 1994 se stal vedoucím pobočky firmy Oracle v ČR. V roce 2000 byl jmenován ředitelem této společnosti pro oblast veřejných služeb v regionu střední a východní Evropy. Od roku 2002 byl předsedou představenstva Českého Telecomu a krátce i designovaným generálním ředitelem, následně působil na pozici předsedy dozorčí rady Českého Telecomu a Eurotelu. Byl také místopředsedou dozorčí rady České pošty a prezidentem tehdejšího Sdružení pro informační společnost (dnes ICT Unie). V současnosti je hlavním architektem českého e-governmentu na Ministerstvu vnitra ČR. Tato architektura začíná návrhem zákonů. Ondřej Felix je spoluautorem většiny těch, jež se eGovernmentu a digitálních dokumentů týkají.

 
 Ing. Petr Viktora
 
Ing. Petr Viktora - Partner v Deloitte Advisory

Petr Viktora je partnerem společnosti Deloitte Advisory a specializuje se na služby v oblasti informačních technologií. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti prodeje a řízení implementací softwarových řešení pro významné společnosti jak v privátním tak i ve veřejném sektoru. Řídil projekty zaměřující se na organizační restrukturalizace a také IT implementace a transformace pro klienty v telekomunikačním, bankovním a výrobního sektoru a v energetice. V současné době se zaměřuje na problematiku efektivního využívání informací v průběhu jejich celého životního cyklu a na strategie, koncepce a implementace webových, mobilních a sociálních technologií pro obchodní využití.

Před nástupem do společnosti Deloitte pracoval více než 12 let pro společnost SAP ČR na různých pozicích od projektového manažera až po generálního ředitele. Dále také pracoval pro společnosti CCA, Elektrické lokomotivy, Škoda Plzeň.

 
 doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
 
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. - Vedoucí Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Vedoucí Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jako host přednáší na právnických fakultách a justičních vzdělávacích institucích v Evropě a USA. Zabývá se převážně právem ICT a právní teorií.

V roce 2003 založil mezinárodní sympozium Cyberspace, založil a vede odborné časopisy Masaryk University Journal of Law and Technology a Revue pro právo a technologie. Je rozhodcem tribunálu pro doménová jména .eu a .cz, zakládajícím členem European Academy of Law and ICT, členem Rady European Law Institute a příležitostným poradcem několika českých a evropských justičních a vládních institucí a podnikatelských subjektů.

Více na www.polcak.com