Program
         

1. den

Sál 1 – hlavní sál

09:30 – 09:45 Zahájení
09:45 – 10:20 Důkazní spolehlivost elektronických dokumentů v soukromém a finančním právu
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., vedoucí Ústavu práva a technologií, Právnická fakulta Masarykovy univerzity
10:20 – 10:55 Nařízení eIDAS – aktuální stav a očekávané dopady na eGovernment v ČR
Ing. Ondřej Felix, CSc., hlavní architekt eGovernmentu na Ministerstvu vnitra ČR
10:55 – 11:20 Přestávka
11:20 – 11:35 Anotace přednášek v paralelních sekcích
11:35 – 12:10 Big Data × kvalita dat – vyšší kvantita vyžaduje vyšší kvalitu aneb o data je třeba pečovat
Ing. Petr Viktora, partner v Deloitte Advisory
12:10 – 12:30 The Age of Digital Disruption (přednáška v anglickém jazyce)
Piotr Jankiewicz, Sales Manager CEE, OpenText
12:30 – 13:15 Panelová diskuze s přednášejícími z dopolední sekce
13:15 – 14:15 Oběd
 

Sál 1 – sekce Big Data

Sál 2 – sekce Legislativa

Sál 3 – sekce Komunikace

14:15 – 14:50 Big Data mění svět – nasaďte si jiné brýle
 Martin Ohlídal, Sabris
Records Management
Tomáš Bezouška, IRMS Czech Republic, a Martin Hanusek, Sabris
Firemní sociální sítě: Konec e-mailové komunikace?
Štěpán Bouda, Sabris
14:50 – 14:55 Přesun v rámci sálů
14:55 – 15:30 „Sofistikovaná EXpedice s HANOU“
Jan Vajgant a Jan Chodúr, Sabris
Potřebná data všude s sebou a bez počítače (o dostupnosti na mobilních platformách)
Jiří Švasta a Jan Šantora, Sabris
EDI jak ho neznáte aneb EMOND není démon
Martin Ohlídal, Sabris
15:30 – 15:45 Přestávka
15:45 – 16:20 Business Intelligence – víc než jen grafy a dashboardy
Jan Vajgant a Petr Štos, Sabris
Outsourcing – jak a proč ANO?
Jiří Švasta, Sabris
Oblaka všude kolem. Jak je využít při správě firemního obsahu? (Praktická ukázka ECM v Cloudu)
Martin Hanusek, Sabris
16:20 – 16:25 Přesun v rámci sálů
16:25 – 17:00 xECM – propojení světů SAP a ECM
Jiří Švasta, Sabris
Enterprise Information Management – mějte firemní informace stále při sobě
Martin Vogel, OpenText
MS SharePoint: od DMS k vnitrofiremní kolaboraci
Petr Štos, Sabris
17:00 Konec přednášek prvního dne
18:00 Večeře a DOCURIDE afterparty
         

2. den

Sál 1 – hlavní sál

09:00 – 09:15 Zahájení, shrnutí předchozího dne
09:15 – 09:45 Mall.cz – zákaznické řešení pro řízení logistických procesů vyvinuté na technologii SAP HANA
Martin Ohlídal, Business Consultant, a Jan Vajgant, EPM Manager, Sabris s.r.o.
09:45 – 10:15 Evidence smluv a souvisejících dokumentů v MS SharePoint
Martin Blažek, IT Manager, FARMTEC a.s.
10:15 – 10:45 Volkswagen Slovakia – využití řešení OpenText Employee File Management v praxi
Ľuboš Ropjak, vedúci útvaru Personálna starostlivosť – Výroba vozidiel, Volkswagen Slovakia a.s.,
a Ondrej Poliak, vedoucí projektu, Sabris, s.r.o.
10:45 – 11:00 Přestávka
 

Sál 1

Sál 3

11:00 – 11:35 Big Data a jak v nich hledat
– Enterprise Search jako komponenta Big Data

Petr Štos, Sabris
ABBYY otevírá potenciál dokumentových archivů pro bezpapírovou budoucnost (prezentace v anglickém i českém jazyce)
Olena Postnikova, ABBYY, a Martin Hanusek, Sabris
11:35 – 11:40 Přesun v rámci sálů
11:40 – 12:15 Jde to i bez papírů – dokumenty v Cloudu
Štěpán Bouda a Petr Štos, Sabris
Nintex řešení rozšiřující MS SharePoint o efektivní nástroje workflow a elektronické formuláře
Martin Hanusek, Sabris
12:15 Oběd a závěr konference