Docuride
MENU

    DOCURIDE 2014

    Loňská konference byla věnována aktuální legislativě a připravovanému právnímu předpisu eIDAS, který umožní přeshraniční uznávání a vzájemnou komunikaci bezpečných systémů elektronické identifikace a autentizace a změní tak fungování elektronické veřejné zprávy (eGovernmentu) i v České republice.

    Dalším z hlavních témat byla Elektronická komunikace mezi firmami (B2B), která je díky postupující „e-legislativě“ a především díky stále vyšším požadavkům na rychlost a přesnost reakce čím dál více věcí výměny dat přímo mezi systémy. Třetím tématem byla Big Data ve smyslu, co vše se v rámci firemních dat děje.