6. 10. 2016 Hotel Park Holiday // Praha
MENU

  DOCURIDE 2016

  Ve čtvrtek 6. října 2016 proběhl v Praze v Hotelu Park Holiday 9. ročník konference DOCURIDE.

  Konference zaznamenala významný nárůst v počtu účastníků a dosáhla tak 2. nejvyšší účasti ve své historii (nejvyšší účast byla v roce 2012).

  DOCURIDE 2016 s podtitulem „Průvodce světem digitálního businessu“ navštívilo přes 100 osob, představitelů významných společností, odborníků i dodavatelů technologií a služeb.

  Hlavním cílem konference je snaha reagovat na aktuální změny v oblasti ICT a jejich dopad na podnikání. Letošní ročník měl především pomoci účastníkům zorientovat se v nových digitálních technologiích a představit jim inovace a business řešení, která již konkrétním zákazníkům pomohla.

  Hlavní témata konference:

  • Reálná business řešení na platformě SAP S/4HANA
  • Inovativní řešení pro správu dokumentů a procesů
  • Moderní přístupy k firemnímu reportingu
  • Nové možnosti pro finanční účetnictví a controlling v oblasti plánování, simulací a analýz v reálném čase
  • E-commerce řešení pro multikanálový prodej B2B nebo B2C a další.
  Více v programu

  Jaké zajímavé osobnosti na konferenci vystoupili?

  V rámci keynotes zde vystoupil JUDr. Josef Donát, LLM, který se zaměřil na v současnosti velmi aktuální téma - nařízení eIDAS ve vztahu k legislativnímu prostředí ČR a jeho dopady na ERP systémy a životní cyklus e-dokumentů.

  Jako druhý vystoupil se svým vizionářským příspěvkem "Jak nové technologie mění ekonomiku" Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., makroekonom a analytik finančních trhů ze společnosti Next Finance.

  Další neméně zajímavou přednáškou pak byla případová studie první implementace SAP S/4HANA v regionu CEE pro společnost Marvinpac CZ. O své čerstvé zkušenosti se s účastníky podělil jak jednatel společnosti, Ing. Jan Vrátil, tak i realizační tým ze společnosti Sabris a Cloud4com.

  Důležité odkazy

  Poděkování

  Děkujeme všem účastníkům, že si na konferenci vyhradili čas a vytvořili velmi příjemnou atmosféru, a to jak během přednáškového programu, tak i během společného večera.

  Těšíme se na setkání 12. října 2017 na jubilejním
  10. ročníku DOCURIDE.