6. 10. 2016 Hotel Park Holiday // Praha
MENU
  JUDr.
  Josef Donát, LLM

  Josef Donát, držitel prestižního ocenění Právník roku v oblasti práva ICT za rok 2014, je vedoucím specializace Právo ICT advokátní kanceláře ROWAN LEGAL a zapsaným mediátorem.

  Ve své praxi se dlouhodobě věnuje rozsáhlým projektům v oblasti outsourcingu IT, cloud computingu, elektronického dokazování, kybernetické bezpečnosti, ochrany osobních údajů a dodávek informačních systémů. V poslední době se intenzivně věnuje dopadům nařízení eIDAS do našeho právního prostředí a oblasti e-commerce, zejména v rámci projektu pravoeshopu.cz.

  Pro klienty z řad soukromého i veřejného sektoru poskytuje expertní poradenství při výběrových a zadávacích řízeních na dodávky či služby v oblasti ICT a podílí se též významným způsobem na právní podpoře pro dynamické technologické start-upy, u nichž moderní technologie a inovace kladou značné nároky na správnou právní kvalifikaci.

  Jako ředitel Národního centra pro digitální ekonomiku se zároveň aktivně podílí na právní úpravě jednotného digitálního trhu, zejména ve vztahu k e-commerce, službám informační společnosti či elektronické kontraktaci.

  Více: http://www.rowanlegal.com/people-detail/cz/240/judr-josef-donat-llm/

  Ing.
  Vladimír Pikora,
  Ph. D.

  Vladimír Pikora, analytik finančních trhů a makroekonom, který stojí v čele analytického týmu nezávislé poradenské společnosti Next Finance, kde koordinuje přípravy analýz a prognóz a vede sekci modelování makroekonomických indikátorů a modelování obchodování na devizových a peněžních trzích.

  Vladimír Pikora se do povědomí široké veřejnosti dostal zejména kvůli odborným článkům v médiích a častým citacím v široké škále hromadných sdělovacích prostředků od denního tisku až po televizi. V roce 2005 byl na základě toho časopisem Týden označen za médii nejcitovanějšího českého analytika, což v dalších letech potvrdily i další průzkumy.

  Vladimír Pikora vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, kterou zakončil doktorátem. V průběhu studia absolvoval řadu zahraničních studijních pobytů a získal řadu ocenění děkana i rektorky. Agenturou B.I.G. byl již v roce 2001 oceněn za přesnost prognóz. Časopisem Týden byl označen za médii nejcitovanějšího českého analytika.

  Do Next Finance přišel v roce 2006 z Volksbank z pozice hlavního ekonoma.

  Více:  http://www.nextfinance.cz/nas-tym/
  http://blog.aktualne.cz/blogy/vladimir-pikora.php

  Ing.
  Jan Vrátil

  Jan Vrátil je jednatelem a výkonným ředitelem Marvinpac CZ, s.r.o. Jeho hlavní zodpovědností po nástupu do mezinárodní společnosti Marvinpac v roce 2010 bylo vybudovat nový výrobní závod v České republice, převést sem hlavní činnosti ze Švýcarska a rozvíjet nové obchodní aktivity v rámci Evropské unie. To vše se mu daří úspěšně naplňovat.

  Společnost Marvinpac CZ dnes poskytuje služby v oblasti balení produktů do primárních i sekundárních obalů v nejmodernějším obalovém konceptu, především v oblasti spotřebního zboží, kosmetiky a potravin. V rámci kompletních služeb dále svým klientům zajišťuje služby v oblasti nákupu materiálu a řízení celého dodavatelského řetězce.
  Filozofií firmy je postupné rozšiřování portfolia služeb a zaměření na klienty požadující náročná obalová řešení s velkým důrazem na kvalitu.

  K 6. 6. 2016 se ve společnosti Marvinpac CZ uskutečnil GO LIVE ERP SAP S/4HANA. Jde o vůbec první implementaci SAP S/4HANA 1511 v rozsahu od financí až po logistiku v regionu CEE. Jan Vrátil se s Vámi na konferenci podělí o své čerstvé zkušenosti s nasazením tohoto zcela nového řešení.

  Více: http://www.marvinpac.com