Program 4. 10. 2018

 
Hlavní sál
9:00 — 9:30 Registrace
9:30 — 9:45 Zahájení
9:45 — 10:30 Lidé a technologie v exponenciálním manželství
Pavel Kysilka, ekonom a bývalý guvernér ČNB, zakladatel a předseda správní rady společnosti 6D
Soupeřit s moderními technologiemi je předem ztracený boj. V exponencialně rostoucích firmách se naučili produktivnímu soužití lidí a technologií. Přeměnili řízení lidských zdrojů na řízení dovedností: lidských a strojových. Lidé se tam vysunují do rolí, na které nejvyspělejší technologie nedosáhnou. Nejlepší firmy se přetvářejí na celoživotní školy dovedností a najímají lidi, kteří oplývají flexibilitou.
10:30 — 11:05 Anatomically modern humans – best technology
Michal Zahradníček, filantrop, podnikatel a investor
Od okamžiku, kdy jsme přečetli lidskou DNA a známe principy chování většiny procesů lidského organismu, se lidský organismus stává technologií. Budeme ji umět programovat? Jaké možnosti spolupráce stroje a bio-organismu se nabízí již dnes? A co brání tomu, abychom žili věčně?
11:05 — 11:25 Přestávka
11:25 — 12:00 Odpovědnost umělé inteligence a budoucnost průmyslu 4.0
Radim Polčák, vedoucí Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity
Nastavení mechanismů právní odpovědnosti je klíčem k rozvoji průmyslu 4.0 v Evropě a faktorem konkurenceschopnosti Unie vůči USA nebo Číně.
Členské státy EU mají ve svých právních řádech různé odpovědnostní tituly a není důvod k obavám, že by škodní následky užití umělé inteligence nebyly kryty odpovídající odpovědností. Problém je však s nejistotou ohledně stanovení odpovědného subjektu a rozsahu odpovědnosti. Vysoce problematické jsou rovněž značné rozdíly v odpovědnostních režimech jednotlivých členských států.
Konkurenceschopnosti evropských podniků konečně brání i relativně složitá struktura práv k datům, které autonomní systémy potřebují ke svému fungování. Příspěvek se bude zabývat rozborem otázky právní compliance autonomních systémů a související problematikou pojistných modelů. V rámci příspěvku bude rovněž představen aktuální stav řešení této problematiky na úrovni EU a ČR a směry dalšího možného vývoje.
12:00 — 12:15 Umělá inteligence kolem nás
Roman Knap, generální ředitel České pošty
Anotace přednášky bude doplněna.
12:15 — 12:55 The Intelligent & Connected Enterprise
Garen Yacoubian, Presales Director, OpenText
What is an Intelligent and Connected Enterprise? It is one that makes use of information derived from connected people, systems and things, from all channels within and outside the enterprise. It is an organization that leverages data to gain insights that inform action. It is an enterprise powered by Artificial Intelligence (AI) and the Internet of Things (IoT).
Independently, these disruptive technologies can improve operations in endless ways. Combined, they fundamentally transform the enterprise—giving organizations a head start on transformation to stay ahead of the competition. Discover the practical and effective ways these technologies can help to achieve true digital transformation, improve customer service, streamline business operations and innovate. Seize the genius of AI and IoT today.
12:55 — 13:05 Anotace odpoledních přednášek a představení partnerů konference
13:05 — 14:00 Oběd
 
Rozdělení do paralelních sekcí
14:00 — 14:35
Sál 1
Sabris Quick Scan - snadnější cesta k SAP S/4HANA
Jiří Jezdinský, Ladislav Horváth, Sabris
Představíme Vám možnosti Sabris Quick Scan analýzy připravenosti přechodu na S/4HANA, která Vám pomůže rychle a zodpovědně naplánovat přechod resp. konverzi z předchozích verzí SAP ERP na tento nový systém, a to z hlediska kapacit, financí i optimálního načasování. Zaměříme se i na praktické zkušenosti z již realizovaných analýz a probíhajících konverzí.
Sál 2
Příliš chytré budovy
- (ne)bezpečnost Internetu věcí

Marian Kechlibar, CircleTech
Rostoucí zapojení všemožných čidel do Internetu věcí usnadňuje člověku život. Zároveň však bývá zdrojem bezpečnostních slabin, které mohou mít i právní důsledky. Součástí chytrého přístupu k budoucnosti je i to, vybrat služby, které by raději měly zůstat „hloupé“.
Sál 3
Automatizace firemních procesů Vám ušetří lidské zdroje
Martin Hanusek, Sabris, Martin Vogel, OpenText
V průmyslové výrobě je dnes již zcela běžné a přirozené, že řadu činností zajišťují robotická zařízení. Stejně tak již lze současnými IT technologiemi plně automatizovat řadu administrativních a obchodních procesů. Právě na ně a konkrétní příklady z praxe se zaměříme v naší přednášce.
14:35 — 14:40
Přesun v rámci sálů
14:40 — 15:15
Sál 1
S/4.CZ - přednastavený ERP systém SAP S/4HANA pro podporu více než 60 procesů dle Best practices pro české prostředí
Ladislav Horváth, Sabris
Představíme Vám řešení S/4.CZ by Sabris, certifikované společností SAP, které až o třetinu urychlí implementaci systému SAP S/4HANA.
Díky přednastaveným standardizovaným procesům, české lokalizaci a implementační metodice SAP Activate můžete využívat všech výhod tohoto moderního ERP již za 4 měsíce. Navíc s nižšími náklady na pořízení systému a flexibilitou při budoucím plánování dalšího rozvoje.
Sál 2
Data Science pro Business aneb jak řídit svého nerda
Giuliano Giannetti, Revolt BI
Během přednášky se dozvíte, jaký je rozdíl mezi BI a Vývojem aplikace. Ukážeme si, co používají „dataři“ pro svou práci a co potřebují k životu. Podíváme se i na některé technologie a koncepty pro práci s daty a příklady úspěšných a neúspěšných use case.
Sál 3
Zpracování příchozích faktur bez lidského zásahu je již realitou
Martin Hanusek, Sabris
Počet elektronických faktur typu EDI, ISDOC stále roste, ale ve srovnání s papírovými nebo PDF fakturami je to stále málo. A právě zpracování papírových a PDF faktur je časově velmi náročné a minimalizace ruční práce přináší významnou úsporu nákladů. Dnešní technologie pro zpracování využívají umělé inteligence, machine learning a tak zpracování faktur bez lidského zásahu už není sci-fi.
15:15 — 15:30 Přestávka
 
15:30 — 16:05
Sál 1
Přechod na technologii SAP HANA nemusí ohrozit Váš firemní rozpočet
Jaroslav Hulej, Cloud4com
Zajímá Vás možnost pořídit SAP HANA formou služby? Je součástí Vašeho projektu přechodu na SAP HANA nová hardwarová infrastruktura? Chcete mít možnost flexibilního čerpání výpočetních zdrojů pro SAP HANA? Pokud ano, přijďte si poslechnout, jaké výhody Vám služba pronájmu výpočetních zdrojů a SAP HANA od českého poskytovatele přináší.
Sál 2
Demokratizace analytik aneb analytiky jsou všude kolem nás
Jiří Přibyslavský, SAP ČR
Celosvětově 72 % generálních ředitelů se domnívá, že příští 3 roky budou pro jejich odvětví kritičtější než posledních 50 let. Pokročilé analytiky nám již dnes pomáhají v osobním životě, aniž si to mnohdy uvědomujeme. Skládá Vám Váš chytrý telefon fotografie podle druhu, používáte navigaci nebo si necháváte doporučovat na e-shopu, co si máte koupit? Jak nám ale pomáhají chytré analytiky v businessu a jak je začlenit do běžných firemních procesů, aby byly chytřejší?
Sál 3
Zbavte své vzácné firemní zdroje neproduktivních činností
Štěpán Bouda, Sabris
V této přednášce se zaměříme na rozvojové projekty v oblasti Microsoft SharePoint pro zvýšení konkurenceschopnosti firmy, konkrétně projekt Strategie řízení a monetizace center sdílených služeb ve větších a mezinárodních společnostech s využitím platformy SharePoint.
16:05 — 16:10
Přesun v rámci sálů
16:10 — 16:45
Sál 1
Vliv moderních a inovativních technologií na Vaši firmu
Jan Vala, OpenText
Ze všech stran se na nás valí informace o digitální revoluci. Největší softwaroví výrobci čím dál více upřednostňují řešení pomocí cloudových aplikací. Dokonce i firmy jako Amazon nabízí aplikace, služby a ukládání dat v jejich cloudové infrastruktuře. Revoluce s sebou přináší také inovace a obnovu aplikací a systémů, které obsahují velké množství dat a dokumentů. Představíme Vám moderní řešení InfoArchive, které integruje data ze všech různých systémů a umožňuje rychlou migraci dat ze zastaralých aplikací do jednoho místa a přitom je mít stále k dispozici.
Sál 2
SAP on Azure
Jan Třetina, Microsoft
Mnoho lidí si stále myslí, že SAP v Azure znamená provozovat systémy běžící pouze nad Microsoft SQL a Windows. Velký omyl! V této prakticky orientované prezentaci si ukážeme všechny certifikované možnosti nasazení SAPu v Azure včetně jeho výhod a scénářů a dále i ukázku plně automatické implementace SAP HANA.
Sál 3
Trendy v řízení HR & Cloud
Ondřej Mlček, SAP ČR
Cílem HCM systémů je především zvyšování agilnosti firmy, snižování administrativní zátěže pracovníků a větší přehlednost firemních procesů. V současné době zákazníci očekávají hlavně jednotný systém, který je otevřený, bezpečný, přizpůsobivý a snadno rozšiřitelný o další funkcionality. Na tyto požadavky reaguje řešení SuccessFactors, které nabízí globální přístup, flexibilitu, přehlednost a propojitelnost. V přednášce se zaměříme na HR trendy, které mají vliv na strategické řízení lidí a organizační rozvoj.
16:45 — 16:50
Přesun zpět do hlavního sálu
16:50 — 17:20 Závěrečné shrnutí dne a losování tomboly
17:30 — 19:30 Večeře
19:30 — 22:00 Společenský program a možnost výměny zkušeností mezi účastníky konference (více)