Osobnosti DOCURIDE 2018:

Ing. Pavel Kysilka, CSc. otevřel konferenci přednáškou "Lidé a technologie v exponenciálním manželství".

Pavel Kysilka byl v devadesátých letech viceguvernérem a výkonným guvernérem České národní banky. V roce 1993 bezchybně zvládl zavedení české koruny a řízení odluky od společné československé měny.

Podobnou zkušenost si zopakoval jako expert Mezinárodního měnového fondu v dalších pěti zemích. Na přelomu milénia nastoupil do České spořitelny, které zůstal věrný sedmnáct let. Pět let ji jako generální ředitel a předseda představenstva vedl k modernizaci a ke spojení tradičních kořenů s nejnovějšími technologiemi. Za to byl třikrát vyhlášen Bankéřem roku.

Nyní se jako zakladatel naplno věnuje 6D. Jde o otevřenou platformu odborníků z rozmanitých oborů, kteří pomáhají českým firmám a lídrům uspět v digitálním věku. Pavel je známý i jako fanoušek hudby, cyklistiky a moderního vzdělávání. Je členem správních rad Vysoké školy ekonomické, Masarykovy a Palackého univerzity, Bohemian Heritage Fund, Česko Izraelské smíšené obchodní komory a prezidentem hudebního festivalu Smetanova Litomyšl.

Pavel Kysilka

Ing. Michal Zahradníček, MBA mluvil o tom, jaké možnosti spolupráce stroje a bio-organismu se dnes již nabízí.

Michal Zahradníček se od roku 2001 věnuje investicím do oblastí s vysokým inovativním potenciálem. V letech 2005 – 2006 působil jako poradce pro zdravotnictví a zdravotní reformu Ministerstva financí Slovenské republiky. V roce 2006 založil biotechnologickou společnost PrimeCell Therapeutics a.s., a představil tak České republice nové obory – moderní terapie a regenerativní medicína.

V současné době je u nás i v zahraničí spoluvlastníkem a investorem několika společností působících v oborech IT, biomedicíny, nanotechnologií a energetiky. Ve firmě PrimeCell Therapeutics a.s. je majoritním vlastníkem a současně i předsedou dozorčí rady. Tuto roli zastává i v dceřiných společnostech Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. a 4MEDi – Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s.

V roce 2004 získal titul Manažer roku střední firmy udělovaný Českou manažerskou asociací. Od roku 2009 je členem výboru České golfové federace. V letech 2005 – 2010 byl členem Rady expertů České manažerské asociace. Mnoho let podporuje Český paralympijský výbor. Hovoří čtyřmi jazyky a střídavě žije v Praze a Bostonu.

Michal Zahradníček

Doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. se zaměřil na právní odpovědnost umělé inteligence.

Radim Polčák je vedoucím Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Jako host pravidelně přednáší na právnických fakultách a justičních vzdělávacích institucích v Evropě, USA a Austrálii.

Zabývá se převážně právní teorií, právem informačních a komunikačních technologií a energetickým právem. Založil stálou mezinárodní konferenci Cyberspace, odborné časopisy Masaryk University Journal of Law and Technology a Revue pro právo a technologie a vede pozorovatelské delegace ÚPT PrF MU při UNCITRAL a UNODC.

Je rozhodcem tribunálu pro doménová jména .eu a .cz při RS HKAK, zakládajícím členem European Academy of Law and ICT, zakládajícím členem European Law Institute a členem odborných orgánů vědeckých a akademických společností v Evropě, Asii a Austrálii. Je členem Komise pro správní právo Legislativní rady vlády, Výboru pro základní práva a předcházení diskriminaci Rady vlády pro lidská práva. V letech 2017 a 2018 působil jako zvláštní poradce Evropské komise pro robotiku a ochranu dat.

Radim Polčák

Ing. Roman Knap svůj příspěvek věnoval umělé inteligenci kolem nás.

Roman Knap je od června 2018 novým generálním ředitelem České pošty, kde bude mít za úkol výrazně zlepšit hospodaření pošty. Před tím zastával pozici generálního ředitele softwarové společnosti SAP ČR, kde působil od roku 2014 a začátkem roku 2017 byl pak jmenován rovněž ředitelem SAP Slovensko. Před příchodem do SAP pracoval na obchodních pozicích ve společnostech Oracle nebo KPMG Consulting.

Vystudoval obor podniková ekonomika na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Roman Knap

Mgr. Giuliano Giannetti provedl účastníky denními strastmi analytika a poradil, jak je lépe řídit.

Giuliano Giannetti je od roku 2017 zakladatelem a majitelem datově analytické agentury Revolt BI. Dříve působil jako analytik na Ministerstvu obrany ČR, v technologickém startupu Keboola a jako analytik ve společnosti McKinsey & Company.

Za poslední roky se podílel na desítkách projektů reportingu a BI zejména v českých Retailových společnostech a technologických startupech, kde implementoval reporting v cloudových technologiích či zpracovával analytické modely v open source programovacích jazycích R a Python.

Giuliano Giannetti

O tom, že kybernetický prostor skýtá řadu příležitostí, ale i bezpečnostních slabin, na konferenci hovořil RNDr. Marian Kechlibar, PhD.

Marian Kechlibar je jednatel společnosti CircleTech, s.r.o., matematik a publicista se zájmem o současné politické dění. Své názory uveřejňuje na blogu www.kechlibar.net.

Vystudoval magisterské a doktorské studium na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze a od roku 2004 působí v ryze české společnosti CircleTech, která vyvíjí nástroje pro bezpečnou mobilní komunikaci a ochranu soukromí klientů s využitím nejmodernějších metod kryptografie.

Marian Kechlibar

Jak se stát chytrou a propojenou firmou, bylo hlavním tématem přednášky Garena Yacoubiana ze společnosti OpenText.

Garen Yacoubian vede tým Business Value Consulting, jehož primárním cílem je pomoci zákazníkům maximalizovat hodnotu ze stávajících či potenciálních investic do řešení a technologií OpenText.

Před nástupem do OpenText byl Garen specializovaným Presale konzultantem ve společnosti EMC, konkrétně pro klienty ve finančních službách a veřejném sektoru.

Osmnáct let v oblasti Informačního managementu, během kterých zastával různé role, mu umožnilo získat zkušenosti a detailní náhled na to, jak se během posledních dvou desetiletí změnily organizace v různých průmyslových odvětvích a jakým směrem se vydat, aby ochránily svou budoucnost.

Garen Yacoubian