Na konferenci DOCURIDE vystoupili známé osobnosti i specializovaní odborníci:

Ing. Vladimír Pikora, Ph.D.
Český analytik finančních trhů a makroekonom

Vladimír Pikora

Vladimír Pikora působí jako hlavní ekonom poradenské společnosti Next Finance. Do povědomí veřejnosti se dostal zejména kvůli odborným článkům v médiích a častým citacím v široké škále hromadných sdělovacích prostředků od denního tisku až po televizi.

Studuje vývoj čtvrté průmyslové revoluce. Ve svých přednáškách a publikacích se zaměřuje na vliv technologií na ekonomiku a společnost. Věnuje se výuce finanční gramotnosti na základních školách. Pravidelně píše ekonomické názory pro Reflex.

Vladimír Pikora vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, kterou zakončil doktorátem. V průběhu studia absolvoval řadu zahraničních studijních pobytů a získal řadu ocenění děkana i rektorky. Agenturou B.I.G. byl již v roce 2001 oceněn za přesnost prognóz. Časopisem Týden byl označen za médii nejcitovanějšího českého analytika, což v dalších letech potvrdily i další průzkumy.

Do Next Finance přišel v roce 2006 z Volksbank z pozice hlavního ekonoma. Od června 2015 do července 2018 byl členem dozorčí rady České exportní banky. V Next Finance koordinuje přípravy analýz a prognóz a vede sekci modelování makroekonomických indikátorů a modelování obchodování na devizových a peněžních trzích.

Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc. dr.h.c.
Vědec, profesor a průkopník umělé inteligence a kybernetiky v České republice

Vladimír Mařík

Profesor Vladimír Mařík je zakladatelem a v současné době vědeckým ředitelem Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze (CIIRC ČVUT) jako unikátního centra, které spojuje špičkový výzkum s potřebami českého průmyslu.

CIIRC byl založen v roce 2013 s cílem vytvořit prostředí a vhodné podmínky pro širokou spolupráci v národním a mezinárodním měřítku, podporovat špičkový výzkum a postupně se tak zařadit mezi nejlepší evropská centra excelence.

Za své úsilí prosadit moderní metody organizace a řízení získal profesor Mařík prestižní cenu Manažer roku 2018 vyhlašovanou Českou manažerskou asociací. Ukázal, že i v podmínkách českého školství lze vybudovat v krátké době centrum mezinárodní reputace. Opírá se o důvěru ve schopnosti spolupracovníků, podporu sebemotivace výzkumníků i odvážné investice do lidského potenciálu.

Přednáší v zahraničí, je autorem nebo spoluautorem více než 160 časopiseckých a konferenčních článků, spoluautorem nebo editorem 17 knih a spoluautorem 5 amerických patentů.

Za své vědecké úspěchy obdržel Státní cenu, vyznamenání Chairman Team Award společnosti Rockwell, rakouské státní vyznamenání Čestný kříž za vědu a umění, státní vyznamenání Za zásluhy a dále například prestižní ocenění Česká hlava.

Lenka Vondra
Head of Intelligent Automation z poradenské společnosti KPMG Česká republika

Lenka Vondra

Lenka Vondra má více než 10 let zkušeností finančního poradenství, řízení organizačních změn, datové analýzy, automatizace a robotizace procesů v oblasti finančních služeb, telekomunikací a správy majetku. Lenka se podílela na velkých transformačních projektech. Nyní se věnuje oblasti emerging technologií a inteligentní automatizace.

Před nástupem do KPMG pracovala pro největší australskou finanční instituci. Její zaměření bylo smart operations, tedy zvyšování efektivity procesů pomocí optimalizace, reengineeringu a inteligentní automatizace. Vedla strategické oddělení se zaměřením na digitalizaci a implementovala technologie RPA pro automatizaci back office procesů.

Ing. Ivan Sluštík, MBA
Člen Komory logistických auditorů, odborník na projekty optimalizace logistických procesů

Ivan Sluštík

Vystudoval Elektrotechnickou fakultu Vysokého učení technického v Brně, obor elektronické počítače a později MBA program na Ekonomické fakultě Vysoké školy baňské – Technické univerzitě v Ostravě. Od roku 2006 je členem Komory logistických auditorů.

Během své praxe pracoval jako systémový programátor a zastával manažerské pozice v ICT ve společnostech Fotografia Zlín (vedoucí VS), Baťa (vedoucí VS) a Masný průmysl Krásno (ředitel IT a logistiky), kde byl zodpovědný za návrh a řízení projektů implementaci ERP systémů.

V současné době se zaměřuje na projekty optimalizace logistických procesů a projektový management.

Je společníkem a ředitelem logistické poradenské společnosti SALSO a je konzultantem společnosti Dynamic Future, která pro návrh a optimalizaci procesů ve výrobě a logistice využívá dynamickou simulaci.